A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szivének tisztelete a hitetlenek és bűnösök megtéritéseért (Pest, 1854)

A BOLDOGSAGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZENT SZIVÉNEK TISZTELETE A HITETLENEK ÉS BŰNÖSÖK MEGTÉRÍTÉSÉÉRT. A FGMAGASS. BIBORNOK-ÉRSEK, HG.-PRÍMÁS HELYBENHAGYÁSÁVAL. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. PESTEN­NYOMATOTT EMICH GUSZTÁVNÁL.

Next