Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Adam, Karl: A katolicizmus lényege

Fordító: Vécsey Gábor báró
Budapest, 1936
Dogmatika, Egyéb teológia

Adamik Tamás: József Attila: Medáliák című ciklusának szerkezete

Budapest, 2006
Magyar irodalom

Adamik Tamás: Sanctissima Religio. Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok

Budapest, 2012
Magyar irodalom, Világirodalom

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve

Budapest, 2001
Egyháztörténelem, Kézikönyv

Adriányi Gábor: Prohászka és a római index

Budapest, 2002
Egyháztörténelem

Ágoston Julián: Esteván. Regény

Budapest, 1942
Magyar irodalom

Ágoston Júlián: A magyartanítás módszertana

Budapest, 1947
Magyar irodalom, Tankönyv

Albert István: Katolikus szertartástan. Középiskolák használatára

Budapest, 1943
Liturgia - Zene, Tankönyv

Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története

Budapest, 1924
Egyháztörténelem

Aldrich, B.S.: Ella kisasszony

Fordító: S. Bokor Malvin
Budapest, 1989
Világirodalom

Aldrich, B.S.: És lámpást adott kezembe az Úr

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 1989
Világirodalom

Aldrich, B.S.: A múlt dala

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 1988
Világirodalom

Aldrich, B.S.: Száll a fehér madár

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 1989
Világirodalom

Aldrich, Bess Streeter: És lámpást adott kezeme az Úr

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 2017
Világirodalom

Alszeghy Zoltán - Nagy Ferenc - Szabó Ferenc - Weissmahr Béla: Teológiai vázlatok 1.

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Kézikönyv

Alszeghy Zoltán - Nagy Ferenc - Szabó Ferenc - Weissmahr Béla: Teológiai vázlatok 2.

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Kézikönyv

Alszeghy Zoltán - Nagy Ferenc - Szabó Ferenc - Weissmahr Béla: Teológiai vázlatok 3.

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Kézikönyv

Alszeghy Zoltán - Nagy Ferenc - Szabó Ferenc - Weissmahr Béla: Teológiai vázlatok 4.

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Kézikönyv

Alszeghy Zoltán et al. (szerk.): Teológiai vázlatok 5. Tanulmányok a filozófia és a teológia köréből a II. Vatikáni Zsinat után

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Filozófia

Alszeghy Zoltán et al. (szerk.): Teológiai vázlatok 6. Tanulmányok a filozófia és a teológia köréből a II. Vatikáni Zsinat után

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Filozófia

Alszeghy Zsolt: A XIX. század magyar irodalma

Budapest, 1923
Magyar irodalom

Alter, Tomus: Officia Propria Dioecesium Hungariae. Tomus prior

Budapest, 1964
Idegen nyelvű irodalom

Andor József: Két világ között 1. Regény két kötetben

Budapest, 1903
Magyar irodalom

Andor József: Két világ között 2. Regény két kötetben

Budapest, 1903
Magyar irodalom

Andor József: Nagy Lajos magyar király. (1326-82.) Regényes korrajz

Budapest, 1908
Magyar irodalom

Andor József (Cyprián): Anyafölfön. Elbeszélések

Budapest, 1901
Magyar irodalom, Világirodalom

André Frossard: Van Isten találkoztam vele

Fordító: Puskely Mária
Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Andreas Szörényi: Psalmen und kult im Alten Testament

Budapest, 1961
Biblia - Biblikum, Idegen nyelvű irodalom

Andrusch-Fóti Mária - Müller Márta: Iwan Kauncn Joa Über das ganze Jahr. Ein Dialektbuch für Werischwar

Budapest, 2009
Idegen nyelvű irodalom

Andrusch-Fóti Mária - Müller Márta: Kriaz kaut! Grüß Gott! Ein Werischwarer Dialektbuch

Budapest, 2009
Idegen nyelvű irodalom

Angenendt, Arnold: A kora középkor. A nyugati kereszténység 400-tól 900-ig

Fordító: Varóczi Zsuzsanna
Budapest, 2008
Egyháztörténelem, Történelem

Angyal Pál - Baranyai Jusztin - Móra Mihály (szerk.): Notter Antal emlékkönyv. Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekről

Budapest, 1941
Jog - Társadalomtudomány

Annonymus: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről

Fordító: Pais Dezső
Budapest, 2003
Magyar irodalom, Történelem

Antonelli, Ennio: A házasság válsága és az eucharisztia

Fordító: Diós István
Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat, Egyéb teológia

Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika

Fordító: Vaik Dóra - Papp Tibor - Bitter Ákos - Gáspár Csaba László
Budapest, 2001
Etika - Bioetika, Filozófia

Artner Edgár: A keresztény ókor régiségei. Emlékeink nyomdokain

Budapest, 1958
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Artner Edgár: Ókeresztény egyház- és dogmatörténet. Ókeresztény egyház- és vallástörténet a vallástörténet megvilágításában

Budapest, 1946
Dogmatika, Egyháztörténelem

Árva László et al.: Globalizáció és külföldi működőtőke-beruházások

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Aubermann Miklós: A katholikus hit védelme. Apologétika a középiskolák számára

Budapest, 1907
Egyéb teológia, Tankönyv

Aubermann Miklós: Katholikus iskolai Biblia. Polgári és felsőbb leányiskolák II. osztálya számára

Budapest, 1912
Biblia - Biblikum, Tankönyv

Aubermann Miklós: Katholikus szertartástan. Középiskolák IV., Polgári- s felsőbb leányiskolák III. osztálya számára

Budapest, 1912
Hittankönyv, Tankönyv

Aubermann Miklós: Katolikus Iskolai Biblia - 1. rész: Ó-szövetség. Középiskolák II. osztálya számára

Budapest, 1912
Hittankönyv, Tankönyv

Augusztin Imre: Nevelő kézimunka. Tanítóképző-intézeti növendékek, tanítók és szülők számára 1. rész

Budapest, 1904
Tankönyv

Augusztin Imre: Nevelő kézimunka. Tanítóképző-intézeti növendékek, tanítók és szülők számára 2. rész

Budapest, 1904
Tankönyv

Augusztin Imre: Nevelő kézimunka. Tanítóképző-intézeti növendékek, tanítók és szülők számára 3. rész

Budapest, 1904
Tankönyv

Bábel Balázs: Hiszem a Hitvallásunkat

Budapest, 2013
Egyéb teológia

Bábel Balázs: Isten országútján. Elmer István beszélgetése Bábel Balázs kalocsai érsekkel

Budapest, 2005
Életrajz

Babura László: Szent Ágoston élete

Budapest, 1924
Életrajz

Babura László: Szent Ambrus élete

Budapest, 1925
Életrajz

Babura László: Szent Jeromos élete

Budapest, 1926
Életrajz

KBART