Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek

Adamik Tamás: Sanctissima Religio. Vallás- és irodalomtdományi tanulmányok

Budapest, 2012
Magyar irodalom, Világirodalom

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve

Budapest, 2001
Egyháztörténelem, Kézikönyv

Adriányi Gábor: Prohászka és a római index

Budapest, 2002
Egyháztörténelem

Aldrich, B.S.: Ella kisasszony

Fordító: S. Bokor Malvin
Budapest, 1989
Világirodalom

Aldrich, B.S.: És lámpást adott kezembe az Úr

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 1989
Világirodalom

Aldrich, B.S.: A múlt dala

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 1988
Világirodalom

Aldrich, B.S.: Száll a fehér madár

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 1989
Világirodalom

Aldrich, Bess Streeter: És lámpást adott kezeme az Úr

Fordító: Ruzitska Mária
Budapest, 2017
Világirodalom

Alter, Tomus: Officia Propria Dioecesium Hungariae. Tomus prior

Budapest, 1964
Idegen nyelvű irodalom

André Frossard: Van Isten találkoztam vele

Fordító: Puskely Mária
Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Andrusch-Fóti Mária - Müller Márta: Iwan Kauncn Joa Über das ganze Jahr. Ein Dialektbuch für Werischwar

Budapest, 2009
Idegen nyelvű irodalom

Andrusch-Fóti Mária - Müller Márta: Kriaz kaut! Grüß Gott! Ein Werischwarer Dialektbuch

Budapest, 2009
Idegen nyelvű irodalom

Angenendt, Arnold: A kora középkor. A nyugati kereszténység 400-tól 900-ig

Fordító: Varóczi Zsuzsanna
Budapest, 2008
Egyháztörténelem, Történelem

Annonymus: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről

Fordító: Pais Dezső
Budapest, 2003
Magyar irodalom, Történelem

Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika

Fordító: Vaik Dóra - Papp Tibor - Bitter Ákos - Gáspár Csaba László
Budapest, 2001
Etika - Bioetika, Filozófia

Artner Edgár: A keresztény ókor régiségei. Emlékeink nyomdokain

Budapest, 1958
Egyháztörténelem, Művészet - Kultúra

Árva László et al.: Globalizáció és külföldi működőtőke-beruházások

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Bábel Balázs: Hiszem a Hitvallásunkat

Budapest, 2013
Egyéb teológia

Bábel Balázs: Isten országútján. Elmer István beszélgetése Bábel Balázs kalocsai érsekkel

Budapest, 2005
Életrajz

Bagi István: Ingatlanjog

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Balás Béla: Csillagösvényen. „Kicsi papoknak”, Gyulafehérvár 2008

Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Érintések. Gondolatok, kegyelmek, imák

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Kalandra hív Krisztus. Elmer István beszélgetése Balás Béla megyéspüspökkel

Budapest, 2007
Életrajz

Balás Béla: Utak. Emlékek, élmények Budapest-Kaposvár, 1975-2005

Budapest, 2006
Lelkiségi irodalom

Balás Béla: Ünnepek

Budapest, 2005
Lelkiségi irodalom

Balassi Bálint: Dicsérlek énekkel. Istenes versek

Budapest, 1994
Magyar irodalom

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd

Budapest, 1989
Néprajz

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I.

Budapest, 1977
Néprajz

Bálint Sándor - Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza

Budapest, 1994
Néprajz

Balog Márta - Csernai Balázs: Az én utam a szeretet, nincs időm másra. Mester Margit Mária élete és lelkisége

Budapest, 2019
Életrajz

Balogh Elemér: Középkori bajor egyházi bíráskodás

Budapest, 2000
Jog - Társadalomtudomány

Balogh Márta CB: Közösség és közösségvezetés. A közösség a hit, a remény és szeretet iskolája

Budapest, 2016
Pszichológia - Szociológia

Bándi Gyula: Környezetjog

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Bándi Gyula et al.: The Environmental Jusrisprudence of the European court of Justice. The Development of the Instruments of Environmental Law and the Judical Practice

Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Bánk József: Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai

Budapest, 1958
Jog - Társadalomtudomány

Bánk József: Életünk. Gondolatok könyve

Budapest, 1994
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Igére vár a nép. Gondolatok és buzdítások vasárnapokra és ünnepekre

Budapest, 1984
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Jézus közelében

Budapest, 1981
Lelkiségi irodalom

Bánk József: Kánoni jog II.

Budapest, 1962
Jog - Társadalomtudomány

Bánk József: Vasárnapok, ünnepnapok. Gondolatok és buzdítások az egyházi év vasárnapjaira és ünnepeire

Budapest, 1966
Lelkiségi irodalom

Bánk József (szerk.): Fegyelem és kegyelem

Budapest, 1973
Család - Párkapcsolat, Pszichológia - Szociológia

Bánrévy Gábor: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Budapest, 2016
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Barankovics István: Demokrácia, egyház, szabadság

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

Bárdos Lajos (szerk.): Missa de Angelis (nyomtatott kotta). És a latin ordinárium többi énekei

Budapest, 1973
Liturgia - Zene

Bárdos Lajos (szerk.) - Kertész Gyula (szerk.): Motetták és Kodály énekei. Nyomtatott kotta

Budapest, 2018
Liturgia - Zene

Baritz Sarolta Laura - Fülep Dániel (szerk.): Tanulmánygyűjtemény a környezettudatos gondolkodásához

Budapest, 2008
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Barna Gábor (szerk.): „Nyisd meg, Uram szent ajtódat…”. Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára

Budapest, 2001
Néprajz

Barsi Balázs - Hegedűs Kolos (szerk.): Étkezési imák. Asztali áldások családoknak, szemináriumoknak, szerzetesközösségeknek, lelkigyakorlatos házaknak

Budapest, 1991
Lelkiségi irodalom

Batchelor, Mary: Gyermekek Imádságai

Fordító: Lukácsi Huba - Schein Gábor
Budapest, 1991
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Bedeő Pál: Szentek élete . mellyet a zsenge ifjúság számára írt Bedeő Pál

Budapest, 1988
Életrajz, Gyermek - ifjúsági irodalom

KBART