A Szentmise miseájtatosságok az egyházi misekönyv alapján. A kath. Magyar közönség használatára (Budapest, 1912)

Imprimatur. Budapesti ni, die 15. Augusti, 1911. Jacobus Bús S. J. Praep. Prov. Hung. Nihil obstat. Dr. Ladislaus Babura Censor Dioec. 456/912. Imprimatur. Strigonii, die 31. Januarii, 1912. . Ludovicus Rajner, Kppus, Vic. generalis. STEPHANEUM NYOMDA R. T. Budapest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 28. szám.

Next