Ábrahám Ambrus Andor: Az állati szervezet őrei a környezetben. 26 szövegközti rajzzal - A Szent István Akadémia mennyiségtan, természettudományi osztályának felolvasásai

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA MENNYISÉGTAN­, TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI SZERKESZTI PAPP KÁROLY OSZTÁLYTITKÁR. 2. kötet. ,________ . 10. szám. AZ ÁLLATI SZERVEZET ŐREI A KÖRNYEZETBEN 26 SZÖVEG KÖZTI RAJZZAL ÁBRAHÁM AMBRUS ANDOR RENDES TAGTÓL Székfoglaló értekezésül felolvasta 1930 október 17-én. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T.

Next