Áldásy Antal: A görög búcsú ügye a Baseli Zsinaton. Felolvasta a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1908. március 19-ikén tartott ülésében - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 72. (Budapest, 1909)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában (Szentkirályi­ utca 28. sz.) és könyvkereskedésében (Kecskeméti­ u. 2. sz.) megrendelhetők a következők : FELOLVASÁSOK a Szent-István-Társulat Tud. és Irodalmi Osztályának üléseiből (8-1.) 1. sz. Katidra Kabos: Az ezeréves Károlyiak. (23 oldal) Budapest, 1894. Ara ............................................................................. 60 fill. 2. « Dr. Gu­esswein Sándor. Az uráli nyelvek helyhatározói demonstrativ elemei (29 old.) Budapest, 1894. Ara . ... ............ 80 fill. 3. « Dr. Karácson Imre. Két török diplomata Magyarországról a XVIII. században. (29 old.) Bpest, 1894. Ára ... ... ... ... 50 fill. 4. « Dedek Crescens Lajos. Boncz könyve a vallás körüli felségjogról. (71 old.) Budapest, 1894. Ára ............................ 1 kor. 40 fill. 5. « Dr. Kiss János. Az értelmi ismeretek keletkezése. (28 old.) Buda­­ pest, 1894. Ára ............................................ .................... 60 fill. 6. « Hummer Nándor. A kereszténység nyomai Magyarország mai terü­letén a honfoglalás előtt. (69 oldal.) Budapest, 1894. Ára 1 — 20 fill. 7. « Dr. Czobor Béla. A spalatói arch­aeologiai kongresszusról. (33 old.) Ára ................... .................. — —..............­ — — 60 fill. 8. « Dr. Mihály­fi Ákos. Emlékbeszéd Szvorényi Józsefről. (40 old.) Ára.................. .........................................­ ... — — 60 fill. 9. « Dr. Kiss János. A katholikusok III. nemzetközi tudományos kon­gresszusáról. (22 old.) Ára.................— ............................ 50 fill. 10. « Dr. Székely István. Monismus és dualismus a filozófiában. (22 old.) Ára... .................................... ............ — — — — 30 fill. 11. « Felsmann József. A Kalocsai Codex. (60 oldal.) Budapest 1895. Ára ... ... ... ... .................­ ... ... ... 1 kor. 20 fill. 12. « Dr. Surányi János. Az állami tekintély erkölcsi alapja. (22 old.) Budapest, 1895. Ára ... ... ............................................ 50 fill. 13. « Hummer Nándor. A szláv kereszténység hazánk mai területén a honfoglalás előtt. (112 o.) Budapest, 1896. Ára ... 1 kor. 60 fill. 14. « Bodnár Gáspár. A katholikus népies irodalom műveléséről. (16 oldal.) Budapest, 1895. Ára... _ ... ... „. ... ... 40 fill. 15. « Dr. Czobor Béla. Giovanni Battista de Rossi emlékezete. (80 old.) Budapest, 1896. Ára... _ _ _ ... ... — 1 kor. 60 fill. 16. « Szekrényi Lajos. Emlékbeszéd Szülik József fölött. (30 oldal.) Budapest, 1896. Ára ........... ... ................... — — 60 fill. 17. « Dr. Margalits Ede. Márk királyfi (Kraljevics Márkó). (192 old.) Budapest, 1896. Ára... ... ... — ~. 2 kor. 40 fill. 18. « Dr. Aldásy Antal. Az 1409. évi Cividalei zsinat története. (64 old.) Budapest, 1896. Ára................... ... ... ... — 1 kor. 20 fill. 19. « Dr. Karácsonyi János. A honfoglalás és Erdély. (28 oldal.) Buda­­ pest, 1896. Ára ... .......................... ... ........... — 60 fill. 29. « Körösi Albin, D. José Zorrilla. Isten a legjobb tanú. Toledói legenda. (24 old.) Budapest, 1895. Ára ... ... ... ... 50 fill. 21. « Imets F. Jákó. Ilyen nyomok a székelyföldi nevekben. (56. oldal.) Budapest, 1897. Ára ... ... ....................— — 1 kor. 20 fill. 22. « Dr. Kereszti­ Viktor. Egy fejezet a keresztény ikonográfiából. (40 old.) Budapest, 1897. Ára .... ... . .................... 80 fill.

Next