Áldásy Antal: Az 1409. évi Cividalei Zsinat története - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 18. (Budapest, 1896)

xV Szent-István-Társu­lat kiadásában megjelent és nála bizományban tartott irodalmi művek. Megrendelhetők a Szent-István-Társulat ügynökségénél, Budapest, Királyi Pál-utcza 13. sz. és bármely könyvkereskedőnél. Az ifjúság számára. Dr. Baján Mihály. László főherczeg élete és halála. Budapest, 1896. Sok szép képpel. Diszes vászonkötésben ....................................... 60 kr. Dr. Lőrincz Gyula. A magyar történet századai. Budapest, 1896. Számos szép képpel. Diszes vászonkötésben ............................... 80 kr. Pintér Kálmán. Irodalmunk a millenniumig. Budapest, 1896. Számos szép képpel. Ára diszes vászonkötésben ....................................... 80 kr. Millenniumi emlékkönyv. Sok szép képpel. Budapest, 1896. Ára diszes vászonkötésben .................................................................................... 80 kr. Karácsonyi képeskönyv jó gyermekek számára. Festette Diefenbach Lénárd. Magyar szövegét irta Rosty Kálmán S. J. (4-r. 16 szinnyomatu lap.) Ára .................................................................................... ,1 frt 20 kr. Seeburg József Egyiptomi József. A mi kedves Üdvözítőnk Jézus Krisztusnak megragadó előképe. A főtisztelendő esztergomi hatóság jóvá­hagyásával (4-r. 27 1. és 12 szinnyomatu kép.) Ára kötve.......... 1 frt. Ambach Ede. A rabszolga-kereskedő, vagyis : Ész szív nélkül. (8. r. 166 1.) Fűzve ........................................................................................ 30 kr. Kisfaludi Árpád. Levelek húgomhoz az olvasásról. (8. r. 105 lap.) Ára fűzve 60 kr., diszes vászonkötésben ....................................... 1 frt. Aranka, vagy az alázatosság diadala a kevélység fölött. II. kiadás. Szép képpel, diszes kötésben ára ............................................................... 50 kr. Az ifjúság öröme. Mulattató és tanulságos olvasmányok kath. fiú- és leánygyermekek számára. Öt önálló kötet, kétféle kiadásban. Az egy­szerű kiadás (fél vászonkötésben) ára kötetenkint 80 kr., a finomabb kiadás (diszes vászonkötésben) ára kötetenkint .............. 1 frt 20 kr. Ifjúság könyve. Elbeszélések, költemények (264 lap) képekkel. Diszes vászonkötésben .................................................................................... 1 frt. Szabad Órákra. Ifjúsági olvasmányok öt szép képpel. Diszes kötésben. Ára............................................................................................................. 1 frt. Demény Dezső. Vallásosság és kincsvágy. Ifjúsági elbeszélés, Mexiko meghódítása idejéből. Négy szép képpel. Ára díszes kötésben ... 1 frt. Laurenczia. Elbeszélés a japán életből. Több szép képpel. Ára 1 frt 20 kr. Já­abó Imre. A falu őrangyala. II. kiadás két képpel. Ára diszes vászon­kötésben ... ............................................................................................ 70 kr. Ifjúsági olvasmányok. (244 1.) képekkel. Ára diszes vászonkötésben 1 frt. Hasznos olvasmányok. (264 1.) képekkel. Ára diszes vászonkötésben 1 frt. A száműzött leánya. Fűzve...... ....................................................... 20 kr. Vaszari Kolos. A várnai csata. Fűzve .................. ...................... 50 kr.

Next