Assisi Szent Ferenc: Fioretti (Budapest, 1980)

Next