Az Ó és Új Szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre. Káldi György fortítása nyomán, jegyzetekkel átdolgozva az Apostoli Szék jóváhagyásával (Eger, 1892)

AZ Ó ÉS ŰJ SZÖVETSÉGI SZENTIRÁS A YULGATA SZERINT, FIGYELEMMEL AZ EREDETI SZÖVEGRE. KÁLDI GYÖRGY FORDÍTÁSA NYOMÁN, JEGYZETEKKEL ÁTDOLGOZVA. AZ APOSTOLI SZÉK JÓVÁHAGYÁSÁVAL. (Második, változatlan kiadás. EGER, 1892. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYCEUM KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next