Bán Aladár: Áhitat szárnyain. Himnuszok és egyéb vallásos költemények (Budapest, 1900)

Én pedig irgalmad sokaságában bemegyek a te házadba , imádkozom szent templomodnál a te félelmedben. (Zsoltárok könyve 5, 8.) 1*

Next