Bán Aladár: Képek a finn nép életéből. Néprajzi tanulmány - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 52. (Budapest, 1905)

. A SZ­E­NT-I­ST­VÁN-TÁR­S­U­LAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL 12. SZ. c ___, . 52. sz. KÉPEK A FINN NÉP ÉLETÉRŐL (NÉPRAJZI TANULMÁNY) IRTA Dr. BÁN ALADÁR Képekkel. Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Oszt. 1905 január 11-én tartott ülésén. BUDAPEST KIADJA A SZENT­ ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS IROD. OSZTÁLYA 1905 Ára 1 korona 80 fillér.

Next