Bárány Ignáca: A Becednik za Katholičanske Vesničke šolé po velejnyi S. Števana Drüšbe (Budapest, 1878)

Tolmacenyé pismeni znamény 0 = ou c = ez c = cs s = sz 8 = S z = zs

Next