Bárány Ignácz: Ábécés-könyv. Katholikus népiskolák számára (Budapest, 1905)

STEPHANKUM NYOMDA K. T. Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28/«.

Next