Bartha József - Prónai Antal (szerk.): Poétika. A középiskolák VI. osztálya számára (Budapest, 1905)

19 Engedélyezve a nmeit, vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 2669-1905. sz. rendeletével. POÉTIKA i A KÖZÉPISKOLÁK VI. OSZTÁLYA SZÁMÁRA SZERKESZTETTÉK BARTHA JÓZSEF dr. és PRÒNAI ANTAL dr. FŐGIMNÁZIUMI TANÁROK BUDAPEST A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA 1905. Ám 3 korona 80 fillér.

Next