Bata Joákim - Stefanyák Róbert: Földrajzi alapfogalmak. Gömör- és Kis-Hont vármegye rövid földrajza. Vezérkönyv a Gömör- és Kis-Hontvármegyei római katholikus népiskolák III. osztályú tanítói számára (Budapest, 1913)

Next