Becker Vendel - Mayer Rezső: Polgári jogok és kötelességek. A katholikus elemi népiskolák V. osztálya számára (Budapest, 1927)

Next