Békefi Remig: A magyarországi káptalanok megalakulása és Szent Chrodegang regulája - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 40. (Budapest, 1901)

A SZENT-I­ST­VÁN-TÁR­S­U­LAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK F­E­LO­LVA­SÓ Ü­LÉ­S­É­B­Ő­L 40. sz. 40. sz. A MAGYARORSZÁGI KÁPTALANOK MEGALAKULÁSA ÉS SZENT CHROMGANG REGULÁJA. BÉKEKI RÉMIG dr. Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Oszt. 1900. decz. 18-án tartott ülésében. BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS IROD. OSZTÁLYA 1901. Ára 1 korona 20 fillér.

Next