Békefi Remig: Pauler Gyula emlékezete - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 50. (Budapest, 1904)

. A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIRŐL PAULER GYULA EMLÉKEZETE IRTA Dr. BÉKÉ ÉS RÉMIG Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és Írod. Oszt. 1904 nov. 9-én tartott ülésén. BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS IROD. OSZTÁLYA 1904 Ára 80 fillér.­ ­fej*.

Next