Bertalan Vince: Számolási gyakorlókönyv a katholikus népiskolák III. osztálya számára 2. rész. Az 1-től 1000-ig terjedő számkörben - Katholikus népiskolai tankönyvek 7. (Budapest, 1911)

Állami szempontból 8.429/1910. sz. alatt nem magyar tan­nyelvű kath. iskolák számára is miniszterileg engedélyezve. KATHOLIKUS NÉPISKOLAI TANKÖNYVEK SZÁMOLÁSI GYAKORLÓKŐNYY A KATH. NÉPISKOLÁK III. OSZTÁLYA SZÁMÁRA II. RÉSZ AZ \ -TÖL 1000-IG TERJEDŐ SZÁMKÖRBEN A NM. PÜSPÖKI KAR ÁLTAL KIADOTT TANTERV SZERINT SZERKESZTETTE BERTALAN VINCE Hetedik kiadás. Második lenyomat. A Kath. Tanügyi Tanáos Tankönyvbírálé Bizottsága által engedélyezve. Ara 20 lillér.

Next