Bertalan Vince: Számolási gyakorlókönyv a katholikus népiskolák IV. osztálya számára 3. rész. Az 1000-en felüli számkörben - Katholikus népiskolai tankönyvek 8. (Budapest, 1911)

Állami szempontból 8.429/1910. sz. alatt nem magyar tan­nyelvű kath. iskolák számára is miniszterileg engedélyezve. KATHOLIKUS NÉPISKOLAI TANKÖNYVEK SZÁMOLÁSI GYAKORLÓKÖNYV A KATH. NÉPISKOLÁK IV. OSZTÁLYA SZÁMÁRA in. RÉSZ AZ 1000-EN FELÜLI SZÁMKÖRBEN A NM. PÜSPÖKI KAR ÁLTAL KIADOTT TANTERV SZERINT SZERKESZTETTE BERTALAN VINCE Hetedik kiadás. Második le lyoinal. A Kath. Tanügyi Tanáos Tankönyvtáráig Bizottsága által engedélyezve. A BUDAPES SZENT-ISTVÁN-TÁRSU 1911. Ára 20 fillér.

Next