Bilinszky Lajos: Poétika, retorika és olvasókönyv. A tanító és tanítónőképző intézetek második osztályának (Budapest, 1910)

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSBLAT KIADVÁNYAI. Augusztin Imre. Nevelő kézimunka tanítóképző-intézeti növendékek, tanítók és szülők számára. L rész. Papiros- és lemez-(karton) munkák. Függelékül tanszerek készítése. 352 ábrával. Fűzve................................-................................ 1.20 — Nevelő kézimunka tanítóképző-intézeti növendékek, taní­tók és szülők számára. II. rész. Az agyagmintázás. Függe­lékül a gipszöntésről és a fémmunkákról. 200 ábrával. Füz.ve 1.20 — Nevelő kézimunka tanítóképző-intézeti növendékek, taní­tók és szülők számára. III. rész. Famunkák. Függelékül tanszerek készítése és a rovátkoló faragás elemei. 225 ábrá­val. Fűzve.......................................-........................................ 1.20 Bartha József dr. Magyar Nyelvtan mondattani alapon. Közép- és polgári isk. I—II. oszt. számára. Ötödik kiadás. (Eng. 136.247/1909. sz. a.) Fűzve.......................................... 1.20 — Rendszeres magyar nyelvtan. Közép- és polgári iskolák számára. Második kiadás. (Eng. 710830/1908. sz. a.) Fűzve 1.40 — A magyar nemzeti irodalomtörténete Olvasókönyv­vel. Tanítóképzők részére. (Eng. 85.017/1906. sz. a.) Fűzve 4.20 Bartha József dr. és Prónai Antal dr. Stilisztika a polgári leányisk. III. o. számára. (Eng. 68.119/1906. sz. a.) Fűzve 3.— — — Magyar irodalmi olvasókönyv a kath. polgári leányiskolák IV. oszt. számára. Fűzve .......................... 3.20-------Stilisztika a tanító- és tanítónőképzők I. osztálya szá­mára. (Eng. 78.605/1907. sz. a.) Fűzve........................... 3.40 — — Az Írásművek ismertetése. I. köt. A tanító- és tanító­nőképzők ÍI. o, számára. (Eng. 57.222/1909. sz. a.) Fűzve 3.40 — — Az Írásművek ismertetése. II. köt. A tanító- és tanító­nőképzők III. oszt. számára. (Eng.57.222/1909.sz. a.) Fűzve 3.20 Bűinszhy Lajos dr. Nyelvtan és Stilisztika olvasókönyvvel a tanítóképzők I. osztálya számára .................................. 2.80 Danielné Lamács Luiza. Első német könyvem. A polgári és felsőbb leányisk.I. oszt. sz. (Eng. 99.350/1909. sz. a.) Kötve 1.80 Dreisziger Ferenc. Általános és részletes oktatástan, férfi- és nőtanítóképző-intézetek számára. Fűzve ........... 2.— — Lakóhelyi ismeretek. Beszéd- és értelemgyakorlatok. II. kiadás. Fűzve ................................................................ 2.— Ember Károly. Magyar nyelvtan, különös tekintettel a helyesírás és fogalmazás gyakorlására. Polgári- és felsőbb leányiskolák!—II. osztálya számára. Második kiadás. Fűzve —.88 Ember Károly és Kováts Pál. Számtan. Polgári- és felsőbb leányiskolák I—II. oszt. számára. Második kiadás. Fűzve 1.40------Számtan és mértan. Polgári és felsőbb leányiskolák III. és IV. oszt. számára. Fűzve .................................. 1.40

Next