Birkás Géza: A francia irodalom története. A legrégibb időktől napjainkig - Szent István Könyvek 48-49. (Budapest, 1927)

Next