Bolberitz Pál: Virrasszatok. Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek az „A” liturgikus év szerint (Budapest, 2013)

Next