Bonavenura da Bagnorea: Szent Bonaventura misztikus művei. A lélek zarándokútja Istenbe. Élet fája. A hármas út, avagy a szeretet fellángolása. Beszélgetek a lelkemmel - A lelki élet mesterei 5. (Budapest, 1991)

SZENT BONAVENTURA a XIII. század, a virágzó ke­resztény középkor egyik leg­érdekesebb és legragyogóbb alakja. 1217-ben született Viterbo kö­zelében, Bagnereában mint Giovanni Fidanza néven be­jegyzett fia egy jómódú pol­gárcsaládnak. Miért hívják akkor Bonaventurának? Cso­dálatos története van ennek a névváltoztatásnak. Három­éves korában súlyos beteg­ségbe esett. Amikor már az orvosok is­ lemondtak életé­ről, édesanyja Assisi Szent Ferenc pártfogásáért esede­zett, s íme, a halálos beteg­ségben szenvedő gyermek né­hány nap alatt visszanyerte egészségét. Ekkor kapta a Giovanninak keresztelt fiú­ a Bonaventura (magyarul: jó szerencse) nevet. Hálából a csodálatos gyógyulásért, az édesanya Szent Ferenc rend­jébe kívánta felvétetni fiát, aki önként, szívesen vállalta anyja szándékát, s belépett a ferences novíciátusba. Elöl­járói hamarosan felismerték kiváló észbeli tehetségét, s rö­vid orvietói tartózkodás után az egyházi tudományosság központjába, Párizsba küld­ték. Innét kezdve pályája a

Next