Brackel Ferdinande, báró: A műlovas leánya 3. Regény három kötetben - Családi regénytár 43. (Budapest, 1905)

Ford. A. Vilma. — Hol a boldogság? Elbeszélés. Irta Minna Canth. Finnből fordí­totta Bán A. V. és VI. kötet. Eszter. Eredeti irányregénv az alkoholizmus ellen. Irta X. . . grófnő. VII. és Vili. kötet. Éli an e. Regény. Irta Graven Ágostné. Fordítottad. Radal. IX. kötet. Rajzok a kuruczvilágból. Irta Kincs István. X. , XI. és XII. kötet. A vértanú szelleme. Történeti regény. Irta Filó Károly. XIII. kötet. Úgy a mint volt. Elbeszélések. Irta Büttner Julia. XIV. kötet. A Mária-kép. Elbeszélés. Irta Bnol M. Ford. Sziklay János. XV. kötet. Anyaföldön. Elbeszélések. Irta Andor József (Cyprián). XVI. és XVII. kötet. Don Luis Coloma elbeszélései. Spanyol eredeti után fordította Jándi Bernárdin. XVIII. kötet. A kékruhás asszony. Irta Csa­pó di Istvánná. — Psyche lám­pája. Elbeszélés. Irta Léon de Tinseau. Fordította A. V. XIX. kötet. Hricz és az úrfi. Elbeszélés. Irta ár. Franko Iván. Fordította Zsátkovics Kálmán. XX. , XXI., XXII. és XXIII. köt. A leánymamák fia. Víg regény. Irta Kincs István. XXIV. és XXV. kötet. A hiábavaló gazdagság. Irta Jeanne Mairet. Franczia ere­detiből fordította dr. Rada István. — Az utolsó betét. El­beszélés. Irta Mrs. Bartle Teeling. Angolból fordította G. M. XXVI. kötet. Falusi történetek. Elbeszélések. Irta Vértesy Gyula. XXVII. kötet. Az ezer tó országából. Finn el­beszélések. Finn eredetiből fordította Bán Aladár. XXVIII. és XXIX. kötet. Budai históriák. Irta Tarczai György. XXX. kötet. A Karassó mellől. Elbeszélések. Irta Neumayer K. Dezső'. XXXI. és XXXII. kötet. Két világ között. Regény. Irta Andor József. XXXIII. és XXXIV. kötet. Masolino. Regény Zsigmond ki­rály korából. Irta Tarczai György. XXXV. és XXXVI. kötet. Küzdelmek. Olasz regény. Irta Enrico Castelnuovo. Ford. M. HrabovszkyJulia. XXXVII. kötet. A méltóságos asszony emberei. Elbeszélések. Irta G. Büttner Julia. XXXVIII. és XXXIX. kötet. Sampaulo grófné. Angol re­gény. Irta Henry Harland. Ford. G. M. XL. kötet. A zengő hegy. Bükkvidéki his­tóriák. Irta Tarczai György. XL1. XLI1. XLIII. kötet. A műlovas leánya. Reg. három kötetben. Irta báró Brackel Ferdinande. Ford. dr. Rada I.

Next