Brunowszky Rezső: A Magyar Nemzet története kapcsolatban a világtörténelem nevezetesebb eseményeivel. A római katholikus elemi népiskolák V. és VI. osztálya számára (Budapest, 1913)

22­7­5/ A KAPCSOLATBAN A VILÁGTÖRTÉNELEM NEVEZETESEBB ESEMÉNYEIVEL A RÓMAI KATHOLIKUS ELEMI NÉPISKOLÁK V. ÉS VI. OSZTÁLYA SZÁMÁRA ÍRTA BRUNO­VSZKY REZSŐ TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI IGAZGATÓ Nagy kiadás * a 2, 3, 4, 5 ÉS A 6 TANÍTÓS ROM. KATHOLIKUS MAGYAR TANÍTÁSNYELVŰ ISKOLÁK SZÁMÁRA Huszonegy képpel A Kati. Tanügyi Tanács Tankönyvbiráló Bizottsága által engedélyezve. KIADJA A SZENT­ ISTVÁN-TÁRSULAT 1913.

Next