Cantu Caesar: Világtörténelem 12. 15. korszak - Caesar Cantu: Világtörténelem 12. (Budapest, 1870)

VILÁGTÖRTÉNELEM. IRTA CANTU CAESAR. TIZENKETTEDIK KÖTET. XV. KORSZAK. A VII. TURINI OLASZ KIADÁS UTÁN. ÖSSZEEGYEZTETVE A Vili. KIADÁSSAL KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSUL\T. EGERBEN. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYCEUM KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1870.

Next