Cantu Caesar: Világtörténelem 2. 3. korszak - Caesar Cantu: Világtörténelem 2. (Budapest, 1878)

VlLÁGTORTENELEM. IRTA CANTU CAESAR, MÁSODIK KÖTET III. К О R S Z Л K. A VII. TuRÍNI olasz kiadás után. ÖSSZEEGYEZTETVE A Vili. KIADÁSSAL.. KIADJA A SZENT- IST V Á N -TA RSIJL AT. Második kiadás. EGERBEN. NYOMATOTT AZ ÉRSEK-LYCEUM1 KÖNYV- ÉS KONYOMDÁBAN, 1878

Next