Coloma, D. Luis: Spanyol képek - Családi regénytár 48. (Budapest, 1906)

VII. és Vili. kötet. Éliane. Regény. Irta Graven Ágostné. Fordította cir. Rada I. IX. kötet. Rajzok a kuruczvilágból. Irta Kincs István. X. , XI. és XII. kötet. A vértanú szelleme. Történeti regény. Irta Filó Károly. XIII. kötet. Úgy a mint volt. Elbeszélések. Irta Büttner Julia. XIV. kötet. A Mária-kép. Elbeszélés. Irta BuolM. Ford. SziklayJános. XV. kötet. Anyaföldön. Elbeszélések. Irta Andor József (Cyprián). XVI. és XVII. kötet. Don Luis Coloma elbeszélései. Spanyol eredeti után fordította Jándi Bernárdin. XVIII. kötet. A kékruhás asszony. Irta Csa­podi Istvánná. — Psyche lám­pája. Elbeszélés. Irta. Léon de Tinseau. Fordítottad. V. XIX. kötet. Hricz és az úrfi. Elbeszélés. Irta dr. Franko Iván. Fordította Zsátkovics Kálmán. XX. , XXI., XXII. és XXIII. köt. A leánymamák fia. Víg regény. I rta Kincs István. XXIV. és XXV. kötet. A hiábavaló gazdagság. Irta Jeanne Mairet. Franczia ere­detiből fordította dr. Rada István. — Az utolsó betét. El­beszélés. Irta Mrs. Bartle Teeling. Angolból ford. M. G. XXVI. kötet. Falusi történetek. Elbeszélések. Irta Vértesy Gyula. XXVII. kötet. Az ezer tó országából. Finn el­beszélések. Finn eredetiből fordította Bán Aladár. XXVIII. és XXIX. kötet. Budai históriák. Irta Tarczai György. XXX. kötet. A Karassó mellől. Elbeszélések. Irta Neumayer K. Dezső'. XXXI. és XXXII. kötet. Két világ között. Regény. Irta Andor József. XXXIII. és XXXIV. kötet. Masolino. Regény Zsigmond ki­rály korából. Irta Tarczai Gy. XXXV. és XXXVI. kötet. Küzdelmek. Olasz regény. Irta Enrico Castelnuovo. Ford. M. HrabovszkyJulia. XXXVII. kötet. A méltóságos asszony emberei. Elbeszélések. Irta G. Büttner Julia. XXXVIII, és XXXIX. kötet. Sampaulo grófné. Angol regény. Irta Henry Harland. Ford.G. M. XL. kötet. A zengő hegy. Bükkvidéki his­tóriák. Irta Tarczai György. XL1., XLII. és XLIII. kötet. A műlovas leánya. Reg. három kötetben. Irta báró Bracket Ferdinande. Ford. dr. Rada /. XLIV. kötet. Az aranypók és egyéb elbeszé­lések. Irta Kiss Menyhért. XLV. kötet. Női szivek. Elbeszélések. Irta M. Hrabovszky Julia. XLVI. kötet. Az egetverő hegy. Elbeszélések a Tátra vidékéről. Irta Tarczai György. XLVII. kötet. Geneviéve megtérése. Elbeszé- <j lés. Irta C. d. Lamiraudie. ■ XLVIII. kötet. Spanyol képek. Irta D. Luis Coloma. Fordította Jándi B.

Next