Coloma, P. Luis: Boy 1-2. - Családi regénytár (Budapest, 1911)

Első kötet

A „Családi­­Regénytár“-ból megjelentek (ár kötetenkint 1 korona): I. és II. kötet. Germaine eszménye. Regény. Irta Montai Mária. Fordította Szentannai. — D’Arbout ezre­des három párbaja. Elbeszé­lés. Irta Beugny d’Hayenne. Fordította dr. Rada I., III. kötet. Utak az életben. Irta Cyprián. Elbeszélések. IV. kötet. Filemon ezredes.Elbeszélés.Irta C De Lamb­audie. Ford. A. Vilma. — Hol a boldogság? Elbeszélés. Irta Minna Canth. Finnből fordította Bán A. V. és VI. kötet. Eszter. Eredeti irányregény az alkoholizmus ellen. Irta X . .. grófnő. VII. és Vili. kötet. Éliane. Regény. Irta Graven Ágostné.Fordította dr. Radal. IX. kötet. Rajzok a kurucvilágból. Irta Kincs István. X. , XI. és XII. kötet. A vértanú szelleme. Történeti regény. Irta Filó Károly. XIII. kötet. Úgy a mint volt. Elbeszélések. Irta Büttner Julia. XIV. kötet. A Mária-kép. Elbeszélés. Irta Bud­ M. Ford. Sziklay János. XV. kötet. Anyaföldön. Elbeszélések. Irta Andor József (Cyprián). XVI. és XVII. kötet. Don Luis Coloma elbeszélései. Spanyol eredeti után fordította Jandi Bernardin. XVIII. kötet. A kékruhás asszony. Irta Csa­pody Istvánné. — Psyche lám­pája. Elbeszélés. Irta Léon de Tinseau. Fordította A. V. XIX. kötet. Hincz és az úrfi. Elbeszélés. Irta dr. Franko Iván. Fordította Zsátkovics Kálmán. XX. , XXI., XXII. és XXIII. köt. A leánymamák fia. Víg regény. Irta Kincs István. XXIV. és XXV. kötet. A hiábavaló gazdagság. Irta Jeanne Mairet. Francia ere­detiből fordította dr. Rada István. — Az utolsó betét. El­beszélés. Irta Mrs. Bartle Teeling. Angolból ford. G. M. XXVI. kötet. Falusi történetek. Elbeszélések. Irta Vértesy Gyula. XXVII. kötet. Az ezer tó országából. Finn el­beszélések. Finn eredetiből fordította Bán Aladár. XXVIII. és XXIX. kötet. Budai históriák. Irta Tarczai György. XXX. kötet. Karassó mellől. Elbeszélések. Irta Neumayer K. Dezső.

Next