Csaplár Benedek: A hellén ker. archeologiai tevékenység ujabb eredményei - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 38. (Budapest, 1900)

A S­Z­E­NT-I­ST­VÁ­N -TÁ­R­S­U­LAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVA­SÓ Ü­LÉSÉ­BŐ­L 38. sz. 38. sz. A HELLÉN KÉR. ARCHAEOLOGIAI TEVÉKENYSÉG UJABB­ EREDMÉNYEI KÜLÖNÖSEN LaMPAKIS GYÖRGY E MÜVE : « H Movij Aacoviou xaç èmoxeock. ’Ev ’ASrivaie 1899.» CSAPPÁR BENEDEK ; 11. TAGTÓL Fölolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Oszt. 1900. junius 12-én tartott ülésén BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS ÍROD. OSZTÁLYA 1900. ♦ « ' Ára 1 korona 20 fillér.

Next