Cselőtei Lajos: A svédrendszerű torna alapgyakorlatai. 248 ábrával (Budapest, 1914)

Dr. CSELOTEI LAJQS A SVÉDRENDSZERÜ TORNA ALAPGYAKORLATAI 248 ábrával. Forgalomba hozza a Stephaneum könyvkiadóhiva­tala, Budapest, VIII. kér., Szentkirályi-utca 28/a. sz. Ára négy korona.

Next