Czobor Béla: Giovanni Battista de Rossi emlékezete - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 15. (Budapest, 1869)

V A S­Z­EN­T -IS­T­VÁ­N -TÁR­S­U­LAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL. 15. szám GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI EMLEKEZETE. Dß CZOBOR BELA K. TAGTÓL. Felolvastatott a tud. és írod. osztály 1895. november 21-én tartott ünnepélyes ülésén. BUDAPEST, 1896. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA.

Next