Demkó György: A gyermekek vallása. Felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1897 márczius 30-án tartott ülésén - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 25. (Budapest, 1906)

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL A GYERMEKEK VALLÁSA IRTA Dr. DEM­KŐ GYÖRGY RENDES TAG Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Oszt. 1897 márczius 30-án tartott ülésén Második kiadás. BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS IROD. OSZTÁLYA 1906. Ára: 60 fillér.

Next