Divény Adorján: A görög-katholikusok sorsa Oroszországban. Különlenyomat a Katholikus Szemle 1914. évfolyamából (Budapest, 1914)

GÖRÖG-KATHOLIKUSOK SORSA OROSZORSZÁGBAN IRTA DIVÉKY ADORJÁN dr. Különlenyomat a Kastholikus Szemle 1914. évfolyamából.

Next