Dr. Csárszky István: Kánaán és Izrael. Felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1904. március 18-án tartott ülésében - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 49. (Budapest, 1904)

Next