Dreisziger Ferenc: Népiskolai nevelés- és oktatástan a magyar népoktatásügy szervezetével, férfi- és nőtanítóképző-intézetek számára (Budapest, 1913)

Next