Eckhardt Sándor: A francia nemzet missziós hite és a francia irodalom. Székfoglalóul felolvasta a Szent István Akadémia III. osztályának 1931. évi február 13-iki ülésén (Budapest, 1931)

A FRANCIA NEMZET MISSZIÓS HITE ÉS A FRANCIA IRODALOM ÍRTA ECKHARDT SÁNDOR A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA RENDES TAGJA Székfoglalóul felolvasta a Szent István Akadémia III. osztályának 1931. évi február 13-iki ülésén. KIADJA A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1931

Next