Entz Géza: Miért pusztulnak ki véglénytenyészeteink?. Felolvasta a Szent István Akadémia IV. osztályának 1930 április hó 4-iki ülésén - A Szent István Akadémia mennyiségtan-, természettudományi osztályának felolvasásai 2/9. (Budapest, 1931)

Next