Erdélyi László (szerk.) - Sörös Pongrácz: A bakonybéli apátság története 2. A Pannonhalmától való függés kora 1548-tól napjainkig - A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története 9. (Budapest, 1904)

A PANNONHALMI SZENT-BENEDEK" REND TÖRTÉNETE. A MAGYAR KERESZTÉNYSÉG, KIRÁLYSÁG ÉS BENCZÉS-REND FÖNNÁLLÁSÁNAK KILENCZSZÁZADOS EMLÉKÉRE KIADJA A PANNONHALMI SZENT-BENEDEK-REND. SZERKESZTI ERDÉLYI LÁSZLÓ dr. PANNONHALMI FŐISKOLAI TANÁR, RENDI LEVÉLTÁROS. KILENCZEDIK KÖTET A BAKONYBÉLI APÁTSÁG TÖRTÉNETE II. BUDAPEST, STEPHANEUM, A SZENT-ISTVÁN-TÁR SULAT NYOMDÁJA

Next