Erdősi Károly: Magyar könyvtermelés és világkönyvtermelés. Felolvasta 1922. évi április hó 21-én - A Szent István Akadémia Nyelv- és Széptudományi osztályának felolvasásai 1/2. (Budapest, 1922)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAi szerkeszti VARGHA DAMJÁN osztálytitkár 1. kötet. «___­­ .. . . ..­­ ......__a 2. szám. MAGYAR KÖNYVTERMELÉS ÉS VILÁGKÖNYVTERMELÉS ERDŐSI KÁROLY RENDES TAGTÓL Felolvasta 1922. évi április hó 21-én. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1922. Ára 15 korona.

Next