Érdujhelyi Menyhért: A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 46. (Budapest, 1903)

lb.h fg. A SZ­E­N­T-I­STVÁN -TÁ­R­S­U­LAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL A KOLOSTOROK ÉS KÁPTALANOK BEFOLYÁSA MAGYARORSZÁG MEZŐGAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉRE A MOHÁCSI VÉSZ ELŐTT IRTA ÉRDUJHELYT MENYHÉRT Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Oszt. 1902 febr. 8-án tartott ülésében. Ára 1 korona.

Next