Eriugena, Johannes Scottus: A természetekről (Periphyseon) I. - Középkori keresztény írók 8. (Budapest, 2015)

középkorú keReszxéNY íRók 8 jol}ANNes scoTTus eRiueeMA λ TeRcnészeTekRŐL (peRipl)YS60N) I SZ6NT ISTVÁN) TÁRSULAT

Next