Fallenbüchl Ferenc: A rabváltó trinitárius szerzetesek Magyarországon - A Szent István Akadémia történelem-, jog- és társadalomtudományi osztályának értekezései II. 9. (Budapest, 1940)

— * ZS'/'/* A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA TÖRTÉNELEM-, JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK ÉRTEKEZÉSEi s­zerkeszti BALANYI GYÖRGY osztálytitkár II. kötet. c_____________________________________________ 9. szám. A RABVÁLTÓ TRINITÁRIUS SZERZETESEK MAGYARORSZÁGON IRTA FALLENBÜCHL FERENC Felolvasta a Szent István Akadémia II. osztályának 1940. ápr. 26.άη tartott ülésén 43 ÁBRÁVAL BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA 1940 Ára 10 — P

Next