Forster Gyula: Adalékok a káptalanok történetéhez, különös tekintettel a Gyulafehérvári és a Fogaras-Balázsfalvi káptalanra - A Szent István Akadémia Történelmi-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai I. 8. (Budapest, 1925)

Next