Fraknói Vilmos: Martinovicsnak Istentagadó elveket hirdető, imént fölfedezett francia munkája. Felolvastatott 1920. évi november hó 19-én - A Szent István Akadémia Történelmi-, Jog- és Társadalomtudományi Osztályának felolvasásai 1/4. (Budapest, 1920)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA TÖRTÉNELMI-, JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI. 1. kötet. szerkeszti DŐRY FERENC osztálytitkár 4. szám. MARTINOVICSNAK ISTENTAGADÓ ELVEKET HIRDETŐ, IMÉNT FÖLFEDEZETT FRANCIA MUNKÁJA FRAKNÓI VILMOS TISZTELETI TAGTÓL. Felolvastatott 1920. évi november hó 19-én. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1920. is

Next