Gidró Bonifác - Mattyasóvszky Kasszián: Mennyiségtan a gimnázium és reálgimnázium I. osztálya számára. Számtan-mértan - A Szent István Társulat középiskolai tankönyvkiadványai (Budapest, 1931)

Next