Gróh Gyula: Az ólom öndiffusiója megolvasztott és szilárd állapotban - A Szent István Akadémia mennyiségtan-, természettudományi osztályának felolvasásai 1/6. (Budapest, 1922)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA MENNYISÉGTAN-, TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI. SZERKESZTI PAPP KÁROLY OSZTÁLY­TITKÁR. 1. kötet. ,_________________________________________. 6. szám. AZ ÓLOM ÖNDIFFUZZÓJA MEGOLVASZTOTT ÉS SZILÁRD ÁLLAPOTBAN SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS GRÓH GYULA RENDES TAGTÓL Felolvasta 1921. évi február hó 18-án. JilBiiiilí'ilIlMIliiByiltia. iíh*1 MilliíüÉÉiiiÉil

Next