Hámori Márton: Alkotmánytan. Katholikus népiskolák V. és VI. osztálya számára - Katholikus népiskolai tankönyvek 5. (Budapest, 1911)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 28b. megjelent és a liatholikns iskolák számára előírt s azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Hittan! könyvek. Róm. kath. elemi katekizmus a biblia elemeivel. Fekete képekkel —.40, színes képekkel ...............................__ ... 52 fill." Róm. kath. kis katekizmus a III.—VI. oszt. számára ....... 50 n Egri elemi katekizmus ........................................... ............. 20 < « kis « ..................'...................................... 40 « Gerely József. Kis képes biblia. I.—II. oszt. számára ........ 40 « « « a III.—VI. « « ............. 80 « — Római kath. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel..................................... ............................ 56 « Pokorny E. Kis biblia ID.—VI. oszt. r.................................... 60 « Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára ... ... ... ... 42 « « középkorú « « .................. 56 « Demkovics Ágoston dr. A katholikus egyház rövid története. Népiskolák számára. Kötve ................................................ 20 « — Róm. kath. szertartástan népiskolák számára. Kötve... 36 « Németh Gyula. Egyháztörténet ............................................ 40 « b) ABC-ís könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv........................... ............. .. 20 « Brunowszky Rezső. Új ABC-és olvasókönyv a biblia és kate­kizmus elemeivel. Kombinált módszer szerint. Nagy kiadás 509 képpel. Kötve................................................... 52 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (bővebb kiad.<8 ív) 40 « (kisebb kiad. 5 ív) 28 « Dreisziger Ferencz. Új magyar ABC-és könyv.................. — 40 « Kiinda Károly. Hangutánzó ABC-és olvasó ........ ............. 56 « Kóródy Miklós. ABC-és könyv ............................................ 50 « Öveges és Wiemann. Hangutánzó magyar ABC. (Fonomimikai ABC.) Képekkel. Kötve ..................................................... 60 « Zeitiger József. Magyar ABC-és könyv a tótajkú róm. kath. népiskolák számára ..................................................... 30 « c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv 20, H. olvasókönyv 36, IH. olvasókönyv 48, IV. olvasókönyv 60, V. olvasókönyv K 1.28 « Móesy-Petrovácz-Walter. II. olvasókönyv 52, III. olvasókönyv 60, IV. olvasókönyv (fiúiskolák számára) 88, IV. olvasó­könyv (leányisk. sz.) 88, V. olvasókönyv .................. K 1.60 « Zeitiger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára ............................ 90 « Dreisziger-Számord-Szokoly és Róvó. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve ................................................ K1.— « Dreisziger-Győrffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára ............................ K1.40 « Kóródy Miklós. II. olvasókönyv 64 f, III. olvasókönyv 80 f, IV. olvasókönyv 1 kor., V. olvasókönyv... ... ... ... K1.80 « öveges K. U. olvasókönyv 50 í, III. olvasókönyv.............. 64 «

Next