Hanuy Ferenc: A katholikus autonomia főbb problémái - A Szent István Akadémia Történelmi-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai I. 3. (Budapest, 1918)

Next