Hit- és erkölcstan. Hittankönyv az általános iskolák 7-8. Osztályának katolikus tanulói számára (Budapest, 1964)

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HITTANKÖNYV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK VII—VIII. OSZTÁLYÁNAK KATOLIKUS TANULÓI SZÁMÁRA feíADJA A SZENT ISTVÄN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST, 19 6 4

Next